10 Tin 2k11 - THPT Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai Data Structures + Algorithms = Programming Wednesday, 06-07-22, 1:44 PM
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: comet  
Forum » Thuật Toán » Thuật Toán » Bài tập về phép hợp, phép giao và hiệu trong 2 tập hợp
Bài tập về phép hợp, phép giao và hiệu trong 2 tập hợp
ngkhtienDate: Saturday, 29-10-11, 2:55 AM | Message # 1
Private
Group: Users
Messages: 19
Reputation: 0
Status: Offline
Code

USES crt;
CONST inp='taphop.inp';
        outp='taphop.out';
        max=100;
TYPE mang=ARRAY[1..max] OF LONGINT;
VAR a,b,c:mang;
      n,m,k:LONGINT;
      fi,fo:TEXT;
{-----------------------------------------------------}
PROCEDURE nhap;
VAR i,j,h:LONGINT;
BEGIN
          assign(fi,inp);
          reset(fi);
          assign(fo,outp);
          rewrite(fo);
          n:=0;
          m:=0;
          WHILE NOT eoln(fi) DO
             BEGIN
                inc(n);
                read(fi,i);
                a[n]:=i;
                c[n]:=i;
             END;
          readln(fi);
          WHILE NOT eoln(fi) DO
             BEGIN
                inc(m);
                read(fi,j);
                b[m]:=j;
             END;
          h:=0;    
          k:=n+m;
          FOR i:=n+1 TO k DO
             BEGIN
               inc(h);
               c[i]:=b[h];
             END;
          close(fi);
END;
{----------------------------------------------------}
PROCEDURE quicksort(l,h:LONGINT);
VAR i,j,x,tam:LONGINT;
BEGIN
          i:=l;
          j:=h;
          x:=c[(l+h) DIV 2];
          REPEAT
             WHILE c[i]<x DO inc(i);
             WHILE c[j]>x DO dec(j);
             IF i<=j THEN
                BEGIN
                   tam:=c[i];
                   c[i]:=c[j];
                   c[j]:=tam;
                   inc(i);
                   dec(j);
                END;
          UNTIL i>j;
          IF l<j THEN quicksort(l,j);
          IF i<h THEN quicksort(i,h);
END;
{-----------------------------------------------------}
PROCEDURE xuli;
VAR i,j,u:LONGINT;
BEGIN
          quicksort(1,k);
          FOR i:=1 TO k DO
            IF c[i]<>c[i+1] THEN write(fo,c[i],' ');
          writeln(fo);
          FOR i:=1 TO k DO
             IF c[i]=c[i+1] THEN write(fo,c[i],' ');
          writeln(fo);
          FOR i:=1 TO n DO
            BEGIN
             u:=0;
             FOR j:=1 TO m DO
               IF a[i]<>b[j] THEN inc(u);
               IF u=m THEN write(fo,a[i],' ');
            END;
          writeln(fo);
          FOR j:=1 TO m DO
             BEGIN
              u:=0;
              FOR i:=1 TO n DO
                IF b[j]<>a[i] THEN inc(u);
                IF u=n THEN write(fo,b[j],' ');
             END;
END;
{----------------------------------------------------}
BEGIN
          clrscr;
          nhap;
          xuli;
          close(fo);
END.

Added (29-10-11, 2:55 Am)
---------------------------------------------
TAPHOP.INP

Code

1 2 7 9 13 20 15 //tập hợp A
2 1 3 9 //tập hợp B

TAPHOP.OUT
Code

1 2 3 7 9 13 15 20 //A U B  
1 2 9 //A giao B
7 13 20 15 //A\B
3 //B\A


Message edited by ngkhtien - Saturday, 29-10-11, 2:52 AM
 
hex1105Date: Saturday, 29-10-11, 11:23 PM | Message # 2
Private
Group: Users
Messages: 7
Reputation: 0
Status: Offline
tiên ơi nếu mà tập hop A co 3 số 2 thì sao a giao b se la 1 2 2 9
 
ngkhtienDate: Sunday, 30-10-11, 2:30 PM | Message # 3
Private
Group: Users
Messages: 19
Reputation: 0
Status: Offline
nhưng mà trong 1 tập hợp thì làm sao có 2 phần tử cùng 1 giá trị đc??? => Cái tập để sort (trong bài này là tập c) thì 1 giá trị chỉ lặp lại tối đa 2 lần mà thôi. cool
 
kiepmeodoremonDate: Sunday, 30-10-11, 7:37 PM | Message # 4
Major
Group: Users
Messages: 91
Reputation: 0
Status: Offline
hjzz ... tại sao trong 1 tập lại ko có 2 phần tử giống nhau

Giàu thì ghét - Đói rét thì khinh - Thông minh thì diệt.
 
ngkhtienDate: Sunday, 30-10-11, 9:32 PM | Message # 5
Private
Group: Users
Messages: 19
Reputation: 0
Status: Offline
"Chú ý không kể đến thứ tự của phần tử nhưng mỗi phần tử chỉ xuất hiện 1 lần trong cách viết tập hợp", đây là bài số học LỚP 6 mình copy trong THƯ VIỆN GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ book
 
kiepmeodoremonDate: Sunday, 30-10-11, 9:34 PM | Message # 6
Major
Group: Users
Messages: 91
Reputation: 0
Status: Offline
ủa ... còn có vụ này nữa .... không lẽ mình mất căn bản toán từ hồi lớp 6

Giàu thì ghét - Đói rét thì khinh - Thông minh thì diệt.
 
BlueSpotsDate: Friday, 04-11-11, 8:53 PM | Message # 7
Private
Group: Users
Messages: 7
Reputation: 0
Status: Offline
mày mù chữ từ xưa tới nay rồi biggrin
 
Forum » Thuật Toán » Thuật Toán » Bài tập về phép hợp, phép giao và hiệu trong 2 tập hợp
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Website builderuCoz!-->
Copyright Hoàng Anh © 2022